Clicksee Design Portfolio: Siam Kraft

Siam Kraft

ClickseeDesign ได้รับโจทย์ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและโปรแกรมโลจิคการคำนวณซึ่งไม่มีใครสามารถทำได้มาก่อนในอดีตเนื่องจากการคำนวณมีความซับซ้อนทำให้ การพัฒนาก่อนหน้าไม่เป็นผลสำเร็จ

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเรื่อง logic การคิด และการคำนวณ ของทีมงาน ClickseeDesign สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้ให้กับ Siam Kraft ได้อย่างประสบผลสำเร็จ และยังทำหน้าที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อยอดโปรแกรมหมดไปให้สมบูรณ์แบบ

Development Period: 2021