Clicksee Design Portfolio: Gano Wellness

Gano Wellness

บริษัท อัลฟ่า กรุ๊ป จำกัด (Alpha Group Co., Ltd.) มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทางด้านสุขภาพ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขยายช่องทางการส่งต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพไปยังผู้บริโภค โดยใช้เว็บไซต์เป็นสื่อกลาง จึงไว้วางใจให้ ClickseeDesign เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ โดยเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร ซึ่งนอกจากระบบซื้อสินค้าออนไลน์แล้ว ยังมีระบบการจัดการ User หลายระดับ อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและคู่ค้าให้สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์เดียวกัน แต่ระดับการเข้าถึงข้อมูลต่างกัน พร้อมด้วยระบบการจัดการสมาชิกแบบครบวงจร ทั้งยังสามารถรองรับการแสดงผลในทุกอุปกรณ์ เพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าให้สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทุกที่ทุกเวลา

Development Period: Q1 of 2016

Visit Site