Clicksee Design Portfolio: FOTON

FOTON

Foton Automobile (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Foton Motor สำนักงานใหญ่อยู่ในปักกิ่ง ประเทศจีน ดำเนินกิจการผลิต, จำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Foton ในประเทศไทย

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเว็บไซต์ ที่จะช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มศักยภาพในด้านการทำการตลาดและการโปรโมทแบรนด์ ผ่านเว็บไซต์ จึงมอบหมายให้ ClickseeDesign ดำเนินการ Re-design เว็บไซต์ โดยเป้าหมายหลัก คือ การปรับปรุงให้เว็บไซต์สามารถรองรับการแสดงผลในทุกๆ หน้าจออุปกรณ์ และปรับระบบหลังบ้านให้ใช้งานง่ายมากยั่งขึ้น

อีกทั้ง ยังมีปรับระบบ “ทดลองขับ” เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถส่งคำขอผ่านหน้าเว็บไซต์ได้อีกด้วย

Development Period: Q1 of 2017

Visit Site