Clicksee Design Portfolio: CIERRA

CIERRA

ผลิตภัณฑ์ CIERRA เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ในการนี้เราได้ทำการออกแบบเว็บไซต์ที่มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับสัญลักษณ์และความหมายของผลิตภัณฑ์โดย Custom-made Design นี้มีความพิเศษและมีความ challenge ให้เราได้ก้าวข้ามทำให้สำเร็จ ในการจัดทำในรูปแบบ responsive web Design ที่รองรับกับอุปกรณ์มือถือทุกหน้าจอ

ทีมงาน ClickseeDesign ดูแลงานระบบหลังบ้านที่เป็น Engine สำหรับการอัพเดทเว็บไซต์และทำงานร่วมกับทีมงานของ SCG ในการเช็คระบบความปลอดภัยทั้งหมด

Development Period: Q4 2018 - Q1 2019

Visit Site