ClickseeDesign Portfolio: Bangkok Forklift

Bangkok Forklift

บริษัท บางกอกฟอคลิฟท์เซ็นเตอร์ จำกัด ให้บริการซ่อมและบำรุงรักษารถยกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ปัจจุบันทางบริษัทได้มีการปรับเพิ่มบริการเช่าและขายรถยกขึ้นมาเป็นงานหลัก พร้อมกันนี้จึงต้องการปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อให้มีแนวทางในการนำเสนอสินค้าที่เป็นปัจจุบันให้ลูกค้าได้ทราบ โดยไว้วางใจให้ ClickseeDesign เป็นผู้ Re-design เว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด โดยสามารถรองรับการแสดงผลได้บนทุกอุปกรณ์ (Responsive Design)

Development Period: Q3 2015

Visit Site