Responsive web design คืออะไร

Responsive web design คืออะไร

February 02, 2015

Responsive web design เป็นความพยายามที่จะจัดการทำเว็บไซต์ ให้สามารถแสดงผลได้ในอุปกรณ์ต่างๆอย่างครบถ้วน การใช้งานที่สะดวก ไม่จำเป็นต้องเพ่งเห็นเนื้อหาเล็กๆ responsive design จะจัดเรียงเนื้อหา ขนาดรูปและ ขนาดตัวหนังสือให้ใหม่ ผู้ใช้งานสามารถ มองเห็นภาพ และเข้าถึงเนื้อหาอย่างชัดเจน

Responsive web design คืออะไร

การทำ responsive design นั้นจะใช้ CSS StyleSheets เป็นตัวควบคุม ใช้ fluid (การไหลของ content) รูปภาพที่ยืดหยุ่น และการจัดวางที่เหมาะสม

ตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมา ClickseeDesign ได้จัดทำ เว็บไซต์ที่ เป็น responsive design ให้กับลูกค้ามากมาย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหา บริการ responsive web design ติดต่อเราได้เลยครับ