อยากทำเว็บไซต์ใหม่เริ่มยังไงดี

อยากทำเว็บไซต์ใหม่เริ่มยังไงดี

January 09, 2019

เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเว็บไซต์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทหรือองค์กรใดๆที่มีเว็บไซต์อยู่แล้วและต้องการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ใหม่ แต่จับต้นชนปลายไม่ถูกว่าจะเริ่มจากตรงไหนดี บทความนี้จะช่วยให้ท่านสามารถเริ่มต้นและคิดอย่างเป็นระบบสำหรับการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ

 1. สำรวจความต้องการ
  ในขั้นตอนแรกแนะนำให้ทำ checklist ดังต่อไปนี้
  1. ทำการสำรวจความต้องการของตนเองว่าเว็บไซต์ปัจจุบันที่ใช้อยู่มีปัญหาตรงไหนอย่างไร อะไรที่ดีอยู่แล้วควรเก็บไว้ หรืออะไรที่เป็นปัญหาต้องแก้ไข
  2. ทำการสำรวจความต้องการของตนเองว่าเว็บไซต์ใหม่ที่ต้องการ อยากให้เป็นอย่างไรโดยแบ่งเป็น 2 เรื่องใหญ่ๆคือ 
   1. ส่วนของอินเตอร์เฟสดีไซน์ความสวยงาม 
   2. ส่วนของฟังก์ชันการใช้งาน 
  3. ทำการสำรวจความต้องการของตนเองว่าอะไรเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องการเน้น เรียงลำดับความสำคัญของเนื้อหา แยกแยะให้ได้ว่ากลุ่มที่เข้ามาดูเว็บไซต์ส่วนใหญ่คือใคร ส่วนรองคือใคร เนื้อหาที่จะป้อนให้กับกลุ่มใหญ่คือเนื้อหาอะไร เนื้อหาที่จะป้อนให้กับกลุ่มเล็กคือเนื้อหาอะไร
    
 2. ทำ requirement ออกมาให้ชัดเจน
  นำความต้องการในข้อที่ 1 มาเจาะลึก โดยเขียนบรรยายลงรายละเอียดให้ได้มากที่สุด อาจจะแยกเป็นส่วนของงานดีไซน์และส่วนของฟังก์ชั่นการใช้งาน สิ่งที่สำคัญต้องสามารถระบุวัตถุประสงค์สุดท้ายที่ต้องการจากเว็บไซต์ได้ เช่น ต้องการประชาสัมพันธ์สินค้า หรือต้องการเพิ่มยอดขาย การทำ requirement มีความสำคัญมาก เพราะถ้าไม่ชัดเจนก็จะทำให้โปรเจคมีปัญหาในระหว่างการทำงาน เราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อน ว่าต้องการอะไร คิดให้ตกผลึก และเลือกผู้ให้บริการที่ตอบโจทย์ของเราได้

 3. เลือกผู้ให้บริการทำเว็บไซต์
  ทำการเลือกหาผู้ให้บริการในท้องตลาดโดยอาจจะเลือกมาซัก 3 รายเพื่อคุยกันถึงรายละเอียด โดยนำ requirement ที่มีให้ทำการตีราคาและพูดคุยดูว่าใครเข้าใจเรามากที่สุดให้เลือกคนนั้นและทำการต่อรองราคาดู บริษัทที่มีประสบการณ์ในการทำงานจะสามารถบอกได้ว่าฟังก์ชันไหนที่สำคัญ ฟังก์ชันไหนที่ควรทำ อันไหนที่ควรตัดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และจะสามารถมองทะลุถึงข้อจำกัดต่างๆในการทำงานและจะสามารถเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดได้